ખતમ થઈ રહ્યા છે

સિતમ થઈ રહ્યા છે, જુલમ થઈ રહ્યા છે,
હવે પ્રેમમાં પણ નિયમ થઈ રહ્યા છે.

નવા દુશ્મનોનું નથી ખાસ જોખમ,
હવે દોસ્તો મારા, કમ થઈ રહ્યા છે.

જરા દૂર દ્રષ્ટિથી જોયું તો લાગ્યું,
કે નખશીખ આનંદ, ગમ થઈ રહ્યા છે.

મોહબ્બતના રસ્તાની શું વાત કરીએ,
ઉતાવળમાં ધીમે કદમ થઈ રહ્યા છે.

નિરાશાથી બાકી છે આ જિંદગાની,
કે નિશ્વાસ છે એજ દમ થઈ રહ્યા છે.

મરણની દશા છે, આવી રીતે,
જીવનમાં સબંધો ખતમ થઈ રહ્યા છે.

– 

Advertisements

One thought on “ખતમ થઈ રહ્યા છે”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s