અબ્બાસ વાસી ‘મરીઝ’

અબ્બાસ વાસી ઉપનામ મરીઝ

જન્મ :- 22 ફેબ્રુઆરી 1917, સુરત, ગુજરાત
મૃત્યુ :- 19 ઓક્ટોબર 1983, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર
વ્યવસાય :- પત્રકાર, પ્રકાશક, તંત્રી
ભાષા :- ગુજરાતી
માતા-પિતા :- અબ્દુલઅલી વાસી, અમ્તુલ્લાબાઈ

Advertisements

બરકત વીરાણી ‘બેફામ’

બરકતઅલી ગુલામહુસેન વિરાણી ઉપનામ બેફામ

જન્મ :- નવેમ્બર 25, 1923, ઘાંઘળી, સિહોર નજીક, ભાવનગર જિલ્લો
મૃત્યુ :- જાન્યુઆરી 2, 1994 (70 વયે),  મુંબઈ
વ્યવસાય :- કવિ, નવલકથાકાર, ટૂંકી વાર્તા લેખક
ભાષા :- ગુજરાતી
પ્રકાર :- ગઝલ, નવલકથા, ટૂંકી વાર્તા